Sündmused

MULKIDE SELTS KÕRRALD Juhan Simmi135 ja August Kitzbergi 165 sünniaastapäeva tähistamise suurejooneliselt konsserdi ja lustimängu mängimisega.

24 september, 2021

Augustikuu 14. päeväl olli Tarvastu kiriku enneolemede palju  rahvast Juhan Simmi aus peetu konsserdil. Juhan Simmina ast üles näitleje  Tanel  Ingi. Kuure oli juhatemen ka auväärne kuurijuht Alo Ritsing. Konsserdikava sääd kokku nuur Mulgi Segakuuri kuurijuht Kristjan Õmblus.

Mulgi Kultuuri Instituudi vällaanne Ütsainus Mulgimaa nr. 61. septembris 2021

 kirjutep:

Samal päeval jõud Kivilõppen Simmi talun rahva ette lustiline laulumäng “Kosjasõit”. Näitemäng tuudi püüne pääle Mulke Seltsi iistvedämisege ja sellege tähistedi luu kirjuteje Kitzbergi Augusti 165 ja muusika auturi Simmi Juhani 135 sünniaastepäevä. Tegeliguld ollive suurmeeste ümärigu tähtpäevä joba minevaaste ja näitemängu õpmisege akati kah sis pääle, a kuna tükk sis koroonaviiruse peräst püüne pääle es jõvva, tulli parembet aiga uuta. Osaden om näitemänguuvilise inimese Mulgimaalt ja kaugembelt, lauluge toetep Mulgi segäkuur, lõõtsa tõmbap Põldsepa Margus, basskitarri mängip Salmi Sulev ja viiulit Põllu Pihla, etendusen tansip Tänassilma tansurühm Kaheksakand, püüne pääl om kokku ligi puulsada inimest. Mulke Seltsi vanemb Saare Ene ütel, et Mulgimaa suurmeeste kirjutet tüki rahva ette tuumine olli kigi jaos põnev ja suur ettevõtmine. “Võimalust, et midägi viltu võis minna, me endele es jätä. Tagasi vaadeten võip ütelde, et kige rassemb olli osadese õige inimese leida. Ja ku nii akkaje inimese ollive leitu, sis na kik ütel aal roovile ja etendusele saia. Kuur, pillimihe ja tansje õpsive oma osa omaette, kokkumängu saime tetä pallalt üte kõrra enne edimest etendust,” kõnel Saar. Koppeli Kati-Katri, kes mäng tükin Liisi osa, ütel, et kevädine koroonaaig tei arjutemise rasses. “Om vaja kokku saia ja üitstõisel silmä vaadete, et tekkus ütine engämine ja arusaamine, mida ja kudas me teeme. Ku kokkusaamise keelu katteve, teime oolege ruuve ja tulli vällä väige uhke tükk. Meil om sedä tükki sama lõbus mängi ku publikul vaadete.” Püüne pääle sääd laulumängu Lepiku Andres, kes om sama tüki kah Ugalan vaatejide ette toonu. Lepik jäi näiteseltskonnage väige rahule ja es ole kitmisege kitsi. “Te olede mul meelen! Mia imetle teid!”. Näitejuht olli Alli Eve. Kuna tegu om läbiniste mulgimiilse tükige, panni Laande Alli Kitzbergi teksti mulgi kiilde ümmer ja enämbjagu osalisi kõnelivegi mulgi keeli. “Kitzbergi tekst om lihtne ja kerge aru saia. Mõne kotusse pääl saap selle aa elu kõrvute präegutsege kah – näituses sääl, kos enne valimisi käive kandidaadi kõrtsin inimeste ääli ostman,” ütel Koppeli Kati-Katri. Mulgi segäkoori juhateje Õmbluse Kristjan arvas, et koori jaos olli etendusen laulmine uvitev vaheldus ariligule koorielule, sest tegu es ole ju arilige koorilaulege. “Pruuve käigun tulli joba uusi mõttit, kudas edespidi kah ulga rahvage vällän muusikage näitemängu tetä. Suur asi om sii kah, et kik selle tüü teive ärä omakandi inimese. Meil om ää miil, et meid “Kosjasõitu” kutsuti ja lööme edespidi kah ää meelege kampa,” olli Õmblus rahul. Laulumängu om mängitu Mulgimaal kokku kolm kõrda – kaits kõrda Simmi talun ja üits kõrd Abja kultuurimajan – ja egä kõrd om tükk rahva puult äste vastu võet. Saare Ene kõnel, et ruuve ja etenduste käigun kasus näitemänguseltskond iluste kokku ja kigil olli üits sihk – pakku esiendele ja rahvale elämus. Tegije tahave minna “Kosjasõiduge” uvvel aastel Türile esitegevustiatride kokkusaamisele ja loodave tükki viil Mulgimaal kah mängi.

Rahage toetive konsserti ja laulumängu püüne pääle tuumist Eesti Rahvakultuuri Keskus, Villändi vald ja Mulgi vald.

 Ilves Kristi

Etendus “Kosjasõit” kava

Videod valmisid Tarmo Piiri (OÜ Kuvaman) käe all ja om näta siinkottal.

Kontsert video täisversioon

Lustimäng “Kosjasõit” video


    Mulkideselts kasutab oma veebilehtedel küpsiseid. Küpsised on vajalikud teie kasutajamugavuse ning veebikülastusstatistika eesmärgil. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste privaatsustingimustega!
    Loe rohkem siit.